//trialy.se/wp-content/uploads/2018/02/choices.png

1. Anpassning

Alla projekt är olika. Innan ni annonserar på Trialy.se ser vi över era behov, och skräddarsyr sedan projektet efter era krav för säkerställa att ni fyller era urvalskvoter av forskningspersoner inom den satta tidsramen.

Det gör oss flexibla, så att vi hjälpa er oavsett om ni utför ett mindre akademiskt experiment eller en storskalig klinisk prövning.

//trialy.se/wp-content/uploads/2018/02/collaboration.png

2. Annonsering

Vi marknadsför er studie digitalt, och patienter och försökspersoner anmäler sig via smarta formulär på Trialy.se. 8 gånger effektivare än annonser i tidningen!

Dessutom sparar ni tid, och tack vare vår resultatgaranti vet ni att kampanjen kommer att ge tillräckligt många personer i ert urval.

//trialy.se/wp-content/uploads/2018/02/excel.png

3. Forska!

Ni får en säker inloggning på Trialy.se. Där kan ni nå en lista på alla personer som har anmält sig till er studie och uppfyller kriterier för att delta.

Allt ni behöver göra är att boka in en tid med dem!

Tidigare projekt

//trialy.se/wp-content/uploads/2018/03/IphoneAd2.jpg

Fördelar med digital annonsering

  • 94% av alla svenskar använder sökmotorer eller sociala medier
  • Avståndet mellan annons och
    anmälningsformulär är litet
  • Mer kostnadseffektivt

Vad det innebär för er

  • Ni når era rekryteringsmål
  • Minskade kostnader
  • Bättre utnyttjande av personalresurser
//trialy.se/wp-content/uploads/2018/07/finances.png

Representativitet

Inom forskningen är det viktigt att forskningsurvalet är representativt. Det här lyckas tyvärr inte alltid – till exempel är 7/10 som deltar i psykologistudier psykologistudenter själva.

Därför arbetar vi med att öka representativiteten, t.ex. med ålder & kön. På så sätt motsvarar era urval verkligheten, och era forskningsresultat blir pålitligare.

//trialy.se/wp-content/uploads/2018/02/padlock.png

Datasäkerhet

Trialy är SSL-certifierad, vilket innebär att den uppfyller de säkerhetskrav som ställs för att upprätta en krypterad koppling mellan hemsida och webbläsare.

Dessutom är all data om försökspersoner på Trialy.se krypterad och skyddad mot tredje part.

//trialy.se/wp-content/uploads/2018/02/balance.png

GDPR

Att ta ansvar för data och integritet är viktigt för oss. Därför följer alla Trialys processer Dataskyddsförordningen (GDPR). Säkert för er, säkert för era försökspersoner.

I vår personuppgiftspolicy finns allt du behöver veta om hur vi hanterar data.

Vanliga frågor

Här har vi samlat frågor vi ofta får av andra forskare.

Vad är Trialy?

Trialy är tjänsten som innehåller allt för rekryteringsfasen till forskningsstudier. Vi delar upp rekryteringsprocessen i tre enkla steg!
1. Genom annonser på Trialy.se, sökmotorer och sociala medier når vi ut till era målgrupper och skapar engagemang kring er studie.

2. Med smarta formulär samlar vi in intresseanmälningar för studien. Med hjälp av algoritmer sållar vi sedan fram de som uppfyller alla kriterier för att delta i er studie.

3. Ni får tillgång till en säker databas där vi samlar kontaktuppgifter till de som vill och kan delta i er studie. Allt ni behöver göra är att kontakta och boka in!

Kan jag använda Trialy?

Trialy vänder sig till alla som arbetar med någon typ av forskning som är i behov av försökspersoner eller patienter. Vi har hanterat rekryteringen till såväl psykologi- och kostexperiment på universitetsnivå som läkemedelssponsrade kliniska studier. Vem i organisationen som tar kontakt med oss varierar. Vi har kontakt med både forskningssköterskor som vill hitta nya sätt att sköta rekryteringen och enhetschefer & CRAs som är oroliga över en vad en misslyckad rekryteringsfas skulle innebära för kliniken eller företaget.

Hur kan Trialy hjälpa mig?

• Vi sköter den mest krävande delen av rekryteringen - att nå ut till patienter, testpersoner och deltagare!

• Vi skapar struktur i rekryteringsprocessen vilket underlättar planering & resurshantering. Det minskar kraftigt risken för fördröjd publikation & missade deadlines.

• Rådgivning kring rekrytering och kommunikation till testpersoner och patienter i forskning.

Vilka är Trialy?

Trialy AB drivs av Adam Hultin, psykologi- och marknadsföringsstudent med ett stort intresse för forskning och innovation. Vi har ett nätverk av konsulter inom olika områden till vårt förfogande, och har stöttats finansiellt av LU Innovation.

Var annonserar ni?

Vi visar annonser för er forskningsstudie i sökmotorer & sociala medier. Vi arbetar främst med Google, Facebook och deras nätverk, men anpassar kanaler efter den målgrupp ni behöver nå ut till. Utöver detta annonserar vi även i våra egna kanaler. Med en stor variation kan vi säkerställa att ni fyller era urvalskvoter. Därför täcks våra projekt alltid av resultatgaranti - ni betalar när vi levererar.

Vad är fördelarna med annonser på internet?

Varje år lägger organisationer och företag resurser från traditionell till digital annonsering. Om målet att rekrytera försökspersoner är digital annonsering det mest effektiva alternativet - Trialy är upp till 8 gånger så kostnadseffektivt jämfört med annonser i tryckt press.

. • Vi visar annonser för de som är intresserade av er studie. På så sätt behöver ni aldrig mer betala för annonsvisningar som inte genererar resultat.

• Tröskeln från annons till att anmäla intresse är lägre - när en användare ser en annons för studie är han eller hon ett klick ifrån ett anmälningsformulär.

• Större möjlighet att styra flödet av försökspersoner och patienter. Om ni under en tid inte har möjlighet att hantera flödet av försökspersoner kan vi pausa annonseringen för att sedan återuppta när ni önskar.

Vad är GDPR och hur påverkar det rekryteringen?

GDPR (Dataskyddsförordningen) trädde i kraft 25e maj 2018 och innebär ett ökat ansvar för för företag och organisationer som hanterar data. Trialy är GDPR-compliant, vilket bland annat innebär att vi alltid använder tydliga och informerade samtycken, krypterar all känslig data och har en transparent personuppgiftspolicy. Har ni frågor kring hur vi följer GDPR inom specifika områden eller behöver råd kring hur ni bör anpassa er rekrytering till GDPR är ni alltid välkomna att kontakta oss!

Hur hanterar ni studiens sekretess?

Vi på Trialy har egna avtal med våra användare (testpersoner), vilka inte är kopplade till det avtal som skrivs mellan testperson och forskningsgrupp. Detta innebär att vi står utanför sekretessen och tar inte del av data kring vilka som går vidare för att delta i studien och inte. Vi levererar en färdig lista med intresserade testpersoner och överlåter forskningen till er!

Vad anser Etikprövningsnämnden om digital annonsering?

Trialy är en annonseringstjänst, och kan jämföras med att använda annonser i andra medium. Ofta finns det i etikansökan en annonstext som godkänts och det är denna text vi utgår ifrån när vi utformar våra digitala annonser för er studie.

Innan någon annonsering startar får ni godkänna allt material, för att ni ska känna er trygga och ha kontroll över all kommunikation som sker.