Överblick


Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker personer med IBS till en forskningsstudie.

Studien avser att undersöka vilken kost, alternativt läkemedelsbehandling som ger bäst lindring vid IBS. Studien söker vuxna deltagare (18-70 år) med IBS (irritable bowel syndrome, irritabel tarm, colon irritabile). Du får inte ha någon annan svår tarm-, hjärt-, lever-, neurologisk eller psykiatrisk sjukdom, ej heller någon matallergi eller födoämnesöverkänslighet, vara gravid eller ammande. Man behöver även vara bosatt i Göteborgsområdet med omnejd. 

Deltagande

Du kommer lottas till att noggrant följa en av två alternativa dieter under 28 dagar, alternativt träffa läkare för läkemededelsbehandling. Alla behandlingarna avser att ge symtomlindring. För mer information kan du kontakta ansvariga forskare på: [email protected] Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. Studien är godkänd av Erikprövningsnämnden. 

Svara i formuläret nedan så får du direkt svar på om du är lämplig för deltagande eller ej!

Du kan ej delta om du deltagit i denna studie tidigare. Alla studierelaterade besök och provtagningar är kostnadsfria.