Överblick

Har du en depression men inte svarat fullt ut på KBT eller läkemedelsbehandling, och vill testa en behandling med mjölksyrebakterier?

Vetenskapscentrum för Klinisk Psykiatri söker dig som vill delta i en klinisk forskningsstudie där de undersöker om probiotiska mjölksyrabakterier i tablettform har en antidepressiv effekt.

Anmäl intresse till studien genom att fylla i formuläret längst ned på sidan.

Syfte & Metod

Syftet med studien är att testa om detta är en effektiv behandling till individer med depression och som visar tecken på låggradig inflammation, och om man med blodprov och avföringsprov kan förutsäga vem som ska svara på behandlingen. Forskarnas förhoppning är att i framtiden kunna anpassa behandlingar av depresision till individer. Hälften av studiedeltagarna kommer att behandlas med probiotiska mjölksyrabakterier och hälften med placebo. Varken studiedeltagare eller prövningsledare kommer veta vilken grupp man tillhör förrän studien är avslutad.

Kriterier

Vi söker dig som:

  1. Är mellan 18-80 år
  2. Har en pågående depression som behandlas med ett antidepressivt läkemedel eller Kognitiv Beteendeterapi (KBT) sedan minst 4 veckor tillbaka, men har kvarstående depressiva symptom
  3. Ej regelbundet tar antiinflammatoriska läkemedel såsom kortison och ibuprofen.
  4. Har ett BMI över 25.

Hur går det till?

Under studien kommer du att få träffa en läkare vid avdelningen för psykiatri i Lund. Besöken och behandlingarna kommer vara kostnadsfria. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien. Studien kommer att pågå i 8 veckor och kommer innefatta totalt 3 besök vid forskningsenheten på vuxenpsykiatriska kliniken i Lund. Vid varje besök ska du lämna blod- och avföringsprov.

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Vid frågor är Du välkommen att kontakta:
Gustav Söderberg, Vetenskapscentrum för Klinisk Psykiatri
Tel: 046–17 48 01
Mail: [email protected]

Fyll i formuläret för att anmäla intresse. Formuläret tar 2 minuter att fylla i, och du får direkt svar via mail om du kan delta i studien eller inte!