Överblick

Just nu söker Skånes Universitetssjukhus i Lund deltagare till forskningsprojektet BREATHE. Målsättningen med BREATHE är att kartlägga en stor patientgrupp med astma och KOL och undersöka hur olika biomarkörer relaterar sig till symptom samt behandlingsrespons. Genom att samla en mängd sjukdomsdata kan studien bidra till att på sikt är öka förståelsen för astma och KOL, vilket kan leda till bättre och mer individanpassade behandlingar.

Kriterier

För att delta i studien behöver du:

  • Vara över 18 år
  • Ha en astma eller KOL-diagnos
  • Vara fri från övriga lungsjukdomar (t.ex. lungcancer)
  • Medicinera regelbundet för din astma/KOL

Hur går det till?

  1. Fyll i formuläret för att anmäla ditt intresse till studien.
  2. Du får direkt svar via mail om du passar för studien eller ej.
  3. Om du passar för studien kommer du att bli kontaktad av en forskningssjuksköterska inom en vecka. Då får du även mer information om studien och ditt deltagande.

Studien består av två besök á 2-3 timmar och sker på kliniken för Lung- och Allergiforskning i Lund.

Alla besök kopplade till studien är kostnadsfria. Ersättning utgår.