Överblick

På Psykiatriforskning Skåne i Lund bedrivs nu flera kliniska projekt som alla har som delmål att bättre kunna förstå biologin bakom psykiatriska symptom och på sikt bättre kunna skräddarsy psykiatrisk behandling. För att kunna jämföra de undersökningar och blodprover som utförs i dessa studier finns ett behov av att rekrytera friska kontrollpersoner.

Anmäl intresse till studien genom att fylla i formuläret längst ned på sidan.

Vi söker därför Dig som:

  • Är mellan 18-80 år
  • Aldrig tidigare haft någon diagnosticerad psykiatrisk sjukdom, som depression, ångestsyndrom, bipolär sjukdom, schizofreni eller liknande.
  • Aldrig tidigare missbrukat alkohol eller narkotika.
  • För närvarande inte lider av någon allvarlig kroppslig sjukdom (ex cancer, insulinkrävande diabetes, autoimmun, sjukdom, leversjukdom, njursjukdom).
  • Inte regelbundet tar några psykiatriska eller antiinflammatoriska läkemedel (t ex Voltaren, Ipren, Treo, Naproxen eller omega-3-kapslar).
  • Inte är gravid.
  • Inte har nattarbetat veckan inför undersökningsbesöket då detta kan påverka vissa av de biologiska variabler som undersöks i de aktuella studierna.

Studien består av ett besök där Du kommer att få träffa en läkare vid psykiatrin. Besöken och behandlingarna kommer vara kostnadsfria. Besöket kommer att vara i ca två timmar och ske vid forskningsenheten på vuxenpsykiatriska kliniken i Lund. I samband med besöket behöver Du lämna ett blodprov. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande och begära att information och blodprov upptagna från dig förstörs.

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Vid frågor om studien är Du välkommen att kontakta:
Gustav Söderberg, Vetenskapscentrum för Klinisk Psykiatri
Tel: 046–17 48 01
Mail: [email protected]

Fyll i formuläret för att anmäla intresse. Formuläret tar 2 minuter att fylla i, och du får direkt svar via mail om du kan delta i studien eller inte!