Överblick

Är du intresserad av att delta i en studie av ett nytt läkemedel för behandling av insomni/sömnlöshet? Du får dina sömnproblem utredda och behandlade av specialister som har tillgång till den senaste tekniken.

Kriterier
För att delta i studien ska du:

  • Vara över 18 år
  • Ha svårt att somna och bibehålla sömn (minst 30 minuter vaken innan insomning och minst 30 minuter vaken under natten)
  • Ha upplevt problemen i minst 3 nätter/vecka i minst 3 månader
  • Normalt gå och lägga dig mellan 21:30 och 00:30 (du kan inte delta om du jobbar nattskift)
  • Vara fri från sömnläkemedel eller lugnande läkemedel
  • Vara fri från sjukdomar som orsakar sömnlöshet (t.ex. sömnapné)

Utförande
Studien genomförs på Sophiahemmet i Stockholm. Deltagarna delas in i tre olika grupper. Två grupper kommer att få olika doser av det nya studieläkemedlet och den tredje gruppen får placebo (ett icke-aktivt läkemedel).

Som deltagare i studien måste du komma till studiekliniken regelbundet och stanna sammanlagt åtta övernattningar fördelat över fem månader.

Ersättning
Du får ersättning för resekostnader (max 430 kr/besök) och traktamente (2000 kr/natt).

Fyll i formuläret nedan för att anmäla ditt intresse till studien. Du får direkt svar från Trialy om du kan delta i studien eller ej!