Överblick

Bakgrund

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra stora folksjukdomar som drabbar c:a 6-8% av den vuxna befolkningen. En dominerande orsak till KOL är mångårig rökning och man räknar med att c:a en tredjedel av dem som röker regelbundet utvecklar olika grader av KOL. KOL är ovanligt hos yngre trots långvarig rökhistoria och de flesta som insjuknar i KOL är över 60 år.

Syfte

Syftet med studien är att öka kunskapen kring vilka mekanismer som bidrar till och skyddar från KOL. Man är även intresserade av att undersöka vilken roll ålder spelar i utvecklandet av KOL. Forskningsprojektet har tidigare undersökt dessa mekanismer hos rökare, och är därför intresserade att av studera samma mekanismer hos icke-rökare.

Utförande

Studien består av två besök på forskningsenheten.

  • Besök 1 är en knapp heldag, där du som deltagare får genomgå läkarundersökning, andningstester och röntgenundersökning samt lämna blodprov.
  • Besök 2 består av en förmiddag där du genomgår bronkoskopi.

Kriterier

För att delta i studien behöver du:

  • Vara 20-45 år eller 55+ år

Du kan inte delta i studien om du:

  • Lider av allvarliga eller kroniska sjukdomar
  • Har astma eller allergi som påverkar näsa, ögon eller lungor
  • Har rökt mer än 5 packår (1 packår = 1 paket cigaretter om dagen i ett år)
  • Har rökt de senaste 2 åren

Ersättning

Du får ersättning för ditt deltagande baserat på de moment du genomgår.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla ditt intresse till studien. Du får direkt svar från Trialy kring om du kan delta i studien eller ej.