Överblick

Hur påverkas våra muskler av regelbunden träning under flera decennier?

Nu söker Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge försökspersoner till en studie där man jämför hur personer med olika träningshistorik svarar fysiologiskt på olika typer av träning.
Syftet är att få en bättre förståelse hur skelettmuskel- och fettvävnad anpassas och förändras till följd av många års träning.

Kriterier för studien:

  • Kön: manligt

Passa in i en (och endast EN!) av följande kategorier:

  • Individ med över 15 års regelbunden uthållighetsträning (på elit/sub-elit nivå)
  • Individ med över 15 års styrketräning (på elit/sub-elit nivå)
  • Individ med mycket begränsad/ingen tidigare träningserfarenhet

Du bör ej vara överviktig, icke röka, ej använda eller ha använt prestationshöjande hormonpreparat samt vara frisk (dvs ej ha pågående infektion eller kronisk sjukdom).

Om ditt deltagande

Om du vill delta i studien kommer du att besöka labbet vid tre tillfällen. Under det första besöket fyller du i en hälsoenkät och genomför tre fysiologiska tester, ett för kondition (VO2 max cykeltest) och två för styrka (knäextensionsstyrketest, 1RM max styrketest). Detta besök tar totalt ca två timmar.

Om du enligt resultatet av ovanstående tester och kriterier blir inkluderad i studien placeras du in i en av grupperna och blir kallad till besök 2, vilket sker ca två veckor efter besök 1. Under besök 2 utförs ett submaximalt träningspass, antingen uthållighetsarbete eller ett styrkepass (ordningen slumpas) och tas skelettmuskelbiopsier vid 4 tidpunkter från yttre delen av båda lårmusklerna samt blodprover och två fettbiopsier från underhudsfettet på magen.

Mellan 4 och 8 veckor efter det andra besöket utförs besök 3 (träningspass 2) som består av styrketräning för den som cyklade under träningspass 1 och uthållighet för den som styrketränade. Dessutom genomförs en helkropps-MR för att mäta din totala muskelmassa samt procentuella andel fett.

Deltagare i studien får en ekonomisk ersättning på 4000kr efter det avslutande besöket. Du kommer också att få resultaten på dina fysiologiska tester samt ytterligare information om din muskel- och fettväv.